Samverkansgrupp

Information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19)

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgrupp för information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona. Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet

Länkar

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (Covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du som företagare i Värnamo kommun kan hitta viktig information. Vi på Värnamo Näringsliv finns på plats och kan stötta eller vara bollplank till dig som företagare.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Värnamo Kommun följer händelseutvecklingen och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

Läs mer här››

Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer här››

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/information-om-corona-covid-19-till-dig-som-foretagare_771509.html

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Läs mer här››

Information från Försäkringskassan angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här finns information från Regeringen gällande bla stöd till företag:

Läs mer här››

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset hittar du här:

Läs mer här››

Vidare så har Almi kommit med info om man behöver finansiellt stöd.


https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465E41784347594B73414A59/434450407547405D4B744647594571

Nationella företagsakuten upphörde den 30 december 2020.

Kontakt

Anki Hansson

Näringslivschef

Anna Sandqvist

Företagslots

Adam Svensson

Affärscoach, Projektledare, Ditt Värnamo

Mikael Karlsson

Värnamo kommun