Samverkansgrupp

Information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19)

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgrupp för information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona. Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet

Länkar

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (Covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du som företagare i Värnamo kommun kan hitta viktig information. Vi på Värnamo Näringsliv finns på plats och kan stötta eller vara bollplank till dig som företagare.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Värnamo Kommun följer händelseutvecklingen och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

https://www.varnamo.se/startsidan/krisinformation/krisinformation/2020-03-11-covid-19-coronaviruset.html

Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/information-om-corona-covid-19-till-dig-som-foretagare_771509.html

Vid Arbetsrättsliga frågor hänvisar till respektive medlemsorganisation vilka du hittar här:

https://www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer/

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona—rad-och-stod-till-foretag/

Information från Försäkringskassan angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här finns information från Regeringen gällande bla stöd till företag:

https://www.regeringen.se/

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset hittar du här:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Vidare så har Almi kommit med info om man behöver finansiellt stöd.


https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465E41784347594B73414A59/434450407547405D4B744647594571

Kontakt

Anki Hansson

Näringslivschef

Adam Svensson

AFFÄRSCOACH, PROJEKTLEDARE, DITT VÄRNAMO

Mikael Karlsson

Värnamo kommun

Här hittar du den senaste informationen

Företagslots-Corona

Värnamo Näringsliv anställer en resurs som kan hjälpa företagen att söka bidrag kopplade till Corona. Anna Sandqvist börjar den 21 april men ni

Läs mer »

Företagens Corona akut

Almi skapar en digital arena där de samlar experter från olika organisationer som kan svara på företagens frågor. Ami samlar kompetens inom bland

Läs mer »

Pressmeddelande

”Bollplanket” – Samverkansgrupp för information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona. Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande

Läs mer »

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet