Loading

Science Park, JU och Almi Jönköping tilldelas 20 miljoner för att öka konkurrenskraften hos länets små- och medelstora företag

By Johanna Skans In Nyheter februari 6, 2018

Efter tre framgångsrika år med innovationsprojektet Innovation Runway får Science Park, Almi och Jönköping University fortsatt förtroende och medel från Region Jönköpings län och EU:s regionala utvecklingsfond att driva projektet i ytterligare tre år. Totalt handlar det om cirka 20 MSEK som ska komma länets företag till nytta.

Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag är ett av de prioriterade insatsområdena för EU:s regionala utvecklingsfond. Under perioden 2014-2020 investeras över en halv miljard för att öka tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna, där Jönköpings län ingår.

– Vi är glada över att få möjligheten att fortsätta jobba för att fler innovationer ska skapas i länets etablerade bolag, och att de effektivt ska tas ut på marknaden. Vi har lärt oss mycket av det tidigare projektet – inte minst att det finns oerhört många spännande idéer hos länets företagare! Samtidigt är det många som inte har tid eller processer för att driva innovationsarbetet framåt. I det nuvarande projektet har vi bidragit till omkring 150 företag genom att tillsammans med bolagen hitta idéer, utvärdera idéer och sätta idéerna på marknaden. Dessa erfarenheter tar vi med oss in i det nya projektet där vi kommer att jobba med drygt 200 företag. Projektet drivs av oss, Almi och Jönköping University och tillsammans bygger vi en starkare innovationskultur i länet, säger Gustav Österström, VD på Science Park Jönköping.