Skärmavbild-2019-04-16-kl.-13.45.47

Utbildning – Ekonomens roll i digital utveckling start 23 april

Digitalisering handlar om människor oavsett vilken ny teknologi man väljer. För dig som vill komma vidare med ditt digitaliserings MINDSET erbjuder vi nu fyra tillfällen där vi på ett djupare plan kombinerar föreläsningar, studiebesök, gemensamt arbete med verkligt case samt enskilda reflektioner kring värdeskapande i egen yrkesroll. Vi arbetar med att få en tydlig bild av vad som händer nu, varför det händer så snabbt och vad det innebär för människan, organisationen och samhället. Vi arbetar med viktiga byggstenar för dig så du kan bidra i utvecklingen från bokföring och bokslut i efterhand till att nå styrkan i realtidsinformation som har stort värde för beslutsfattande i en snabbt föränderlig omvärld. Att samverka och ha access till rätt människor och kompetenser är nyckeln till utveckling så därför möter ni en mix av föreläsare och gäster i programmet.

Utbildningen erbjuds av Andpeople och är fyra heldagar.

>> För mer information och anmälan klicka här