Vad hände i oktober 2020 på Värnamo Näringsliv?

Det händer mycket hos oss under en månad. Se sammanfattningen för oktober månad här i vår Youtube-film.
Passa på att se våra kommande aktiviteter i kalendern.

Information till Näringslivet i Värnamo kommun

Samverkansgruppen består av information till Näringslivet i Värnamo kommun kopplat till Corona (Covid-19). Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun ställer nu resurser till förfogande för att samla information och eventuella insatser på det lokala planet