Värnamo kommun skjuter upp avgifter

Värnamo kommun skjuter upp debiteringar av årliga avgifter inom livsmedel och miljö åtminstone fram till semestern.Därefter kommer en ny bedömning att göras. Beslutet fattades redan tidigt på onsdagen.

Det finns en rutin för individuell prövning av anstånd för andra kommunala avgifter. Den hanteras av redovisningschefen upp till en viss gräns. Ovanför denna gräns är det kommunstyrelsen som fattar beslut.

Denna rutin kan komma att bli särskilt aktuell med tanke på rådande omständigheter. Den har skapats eftersom möjligheter för näringslivet alltid är aktuellt, inte endast i tuffa tider.

De företag som behöver söka, kan kontakta Peter Karlsson, redovisningschef,  genom Kontaktcenter.