Vi besöker Bruksbalken

Bruksbalken är ett helägt dotterbolag till AB Hörle Bruk. Verksamheten bedrivs i Hörle, Värnamo och har sina rötter i en järnbruks- och sågverksrörelse från 1600-talet. Från att ha varit en traditionell sågverksrörelse ändrades inriktningen i slutet av 1980-talet mot vidareförädlade träprodukter.

Läs mer om Bruksbalken på deras hemsida.

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.