Loading

Vi stöttar dig och ditt företag i svårigheter

By Johanna Skans In Nyheter augusti 30, 2017

Att leda ett företag är alltid en utmaning. När ett företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag till att undanröja det akuta problem som företaget står inför. Företagsjouren erbjuder rådgivning och stöd bland annat i frågor som rör finansiering och lån liksom förhandlingar och avtal, skatter och redovisning. Vi är verksamma i alla kommuner inom Östergötlands och Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Företagsjouren erbjuder

• Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.
• Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem såsom finansiering, förhandlingar, avtal, skatter och redovisning.
• Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
• Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter.
• Vi förmedlar specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

Företagsjouren arbetar enligt en arbetsmodell i fem steg.

Steg 1. Företagsdiagnos – Arbetet inleds med att företagsjouren ställer en diagnos på företaget.

Steg 2. Jourrådgivning – Företaget får sedan jourrådgivning av våra kunniga och erfarna rådgivare.

Steg 3. Handlingsplan –  Därefter gör vi en gemensam handlingsplan som beskriver vad som behöver göras för att företaget ska kunna leva vidare och förhoppningsvis även ha en positiv utveckling.

Steg 4. Hjälp med kontakter –  Företagsjouren samordnar även insatser från företagets andra intressenter som till exempel banker, revisionsbyråer och Almi. Om det behövs ytterligare insatser har Företagsjouren tillgång till ett nätverk av personer med olika specialistkompetenser som kan förmedlas till företaget. Det kan exempelvis vara specialister som revisorer, jurister, HR-vetare eller företagsmäklare.

Steg 5. Uppföljning –  Arbetet avslutas med uppföljning.

Om Företagsjouren 

Företagsjouren drivs av Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Kontakt

foretagsjouren@rjl.se

0705-36 04 25