“Vi vill vara ett hållbart företag och då är det järnväg som gäller”

– Vi är väldigt beroende av hållbara transporter. Järnvägsnätet utnyttjas till max idag och för att fortsätta våra ansträngningar i att vara hållbara så behövs järnvägen. Nya stambanor med höghastighetståg hade flätat oss samman med både kunder och leverantörer, säger Thorbjörn Sagerström.

Vid vilka tillfällen är det ni saknar dom? Något exempel?

– Idag är det lätt att välja lastbilstransporter eftersom järnvägen är så överlastad med både gods- och persontrafik. Men vi väljer tåg när det går. Framför allt åker vi tåg mellan våra stora pappersbruk i Norrland och i Europa så dominerar tågtransporterna våra leveranser. Man får ha lite mer ledtider inbyggt i systemet jämfört med lastbil men utifrån kostnad och miljöaspekter är det bättre med tåg. Vi vill vara ett hållbart företag och då är det järnväg som gäller, säger Thorbjörn Sagerström.

Vilka möjligheter ser ni med stambanorna?

– Det är att koppla ihop människor och varor på ett bättre sätt. Med stambanor kan man jobba i Värnamo och bo i Linköping, de underlättar pendling. Vi blir mer rörliga samtidigt som vi tar god hand om miljön. Så en station i Värnamo är ett absolut krav för att fläta samman oss med övriga Sverige. Försörjningen av människor och varor i den här regionen, med industritäta orter som Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är viktig för att Sverige ska gå bra och må bra.

– Detta är en jätteviktig investering för hela Sveriges näringsliv och för vår industri, det handlar inte bara om persontransporter. Det här bygger ihop Sverige med kontinenten för generationer framåt, det är jätteviktigt. Idag är det kapacitetsbrist och har vi inte en utvecklad infrastruktur så står vi still. Och att stå still är att gå baklänges. Därför är det viktigt att det här projektet inte tappar fart, säger Thorbjörn Sagerström.

– Att de nya stambanorna ska vara klara 2045 är alldeles för sent, vi kommer att tappa konkurrenskraft i jämförelse med övriga Europa. Mellan Tyskland och Danmark byggs Fehrmarn Bält-tunneln som vi kommer dra nytta av, men man kan inte koppla på en gammal tågförbindelse på den.

Är stambanorna viktiga för andra delar av näringslivet också?

– Ja, framför allt för försörjning och rekrytering av medarbetare. Stambanorna kommer att göra det lättare för oss att röra sig mellan städerna på ett sätt som man inte gör idag. De kommer öka möjligheten att till exempel ta en tjänst hos oss, och för rekryteringens skull är det viktigt att det är lätt att ta sig mellan olika orter, säger Thorbjörn Sagerström.

Article Image

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.