Visa näringslivets stöd för Baltic-Link – skriv under ”Letter of Support”

Värnamo kommun är medlem i nätverket Baltic-Link Association som arbetar med att förbättra väg och järnväg mellan Karlskrona/Kalmar och Göteborg, närmre bestämt Baltic-Link Corridor (Riksväg 27, Kust-till Kustbanan samt färjeleden Karlskrona-Gdynia). Syftet är huvudsakligen att förbättra infrastrukturen i stråket och detta vill vi åstadkomma genom att koppla ihop Baltic-Link med EU:s stomnätverk för transporter (Trans-European Transport Network).

I Gdynia, Polen så slutar idag en av EU:s nio utpekade och prioriterade korridorer, vid namn Baltic-Adriatic Corridor. Denna korridor vill vi att Svenska regeringen arbetar för att förlänga genom att inkludera Baltic-Link, Karlskrona/Kalmar – Göteborg samt färjeleden Gdynia-Karlskrona. Detta skulle binda samman Skandinavien med de växande marknaderna i Central- och Östeuropa samt garantera nationella satsningar och investeringar i vår infrastruktur.      

För att lyckas övertyga Regeringen kring denna korridorsförlängning så behöver vi draghjälp från näringslivet. Baltic-Link är ett viktigt stråk för svensk import/export och marknaderna i Central- och Östeuropa växer kraftigt. Idag finns endast en prioriterad korridor som leder vidare ut i Europa från Sverige, Scandinavian-Mediterranean Corridor, via Malmö till Danmark och Tyskland. Detta vill vi ändra på tillsammans med er!

För att kunna visa näringslivets stöd för Baltic-Link och för att hjälpa oss att påverka Regeringen, skriv under ”Letter of Support” digitalt:
>> Skriv under här

Se filmen om projektet och dess fördelar.
>> Se filmer här

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.