Loading

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

By Hanna Linell In Nyheter oktober 17, 2018

Visit Värnamo blir en del i Värnamo kommun

Sedan 2012 har Visit Värnamo varit en del av Värnamo Näringsliv och har på uppdrag av kommunen drivit frågor kring turism- och destinationsutveckling. Den 1 januari 2019 kommer Visit Värnamo bli en del av verksamheten i Värnamo kommun.

Vi ser ett behov av en funktion som samordnar, utvecklar och marknadsför Värnamo som destination.
En funktion som arbetar med mer samlad kraft, för att Värnamo ska kunna vara en attraktiv destination och nå vision 2035, säger Ulf Svensson Kommundirektör.

Värnamo Näringsliv kommer fortsätta att driva sin ordinarie verksamhet och alla företag som driver verksamhet i vår region kommer fortsatt erbjudas medlemskap.

Vi lägger stor vikt vid fortsatt gott samarbete med alla företag som jobbar inom turism- och besöksnäring, och alla kommer kunna vara kvar som medlemmar i Värnamo Näringsliv även i framtiden.

Vi på Värnamo Näringsliv ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i arbetet med destinationsutveckling och att göra Värnamo mer attraktivt.

Har du frågor rörande övergången vänligen kontakta:

Ulf Svensson
Kommundirektör
Telefon: 0370-37 72 60
Växel: 0370-37 70 00
Epost: ulf.t.svensson@varnamo.se

Ulf Annvik
VD,Värnamo Näringsliv AB
Tele: 0370-69 18 55
Mobil: 070-698 78 48
E-post: ulf@varnamonaringsliv.se