Värnamo Företagareförening

Värnamo Företagareförening

Bli medlem

Hur kan vi göra bra affär? Du bidrar även genom ditt medlemskap till att föreningen kan stötta olika näringslivs och entreprenörsprojekt.

Detta gör vi

Som en del i vårt arbete för näringslivet i Värnamo så anordnar vi en del återkommande aktiviteter och vi är även inblandade i ett flertal projekt både i och utanför Värnamo.

Kontakta oss

Har du frågor om Värnamo Företagarförening eller något annat, tveka inte. Kontakta oss gärna.

Nyheter

image007
Vision Days ON: The Gnosjö Way
En vecka för att stärka näringslivet och företagandet i GGVV-området.
VNG-24-120
Värnamo Näringslivsgala 2024
Årets mest glimrande fest på Gummifabriken i Värnamo
IMG_1726
Inspirerande företagsresa
Värnamo Näringsliv och Forshedabyggdens näringsliv bjöd in till en inspirerande företagsresa

Tillsammans är stark

Värnamo Företagareförening är en näringspolitisk organisation som aktivt engagerar sig inom ett flertal områden i Värnamo.

Vi arbetar bland annat för att förbättra förutsättningarna för näringslivet och för att främja en positiv utveckling för företagen i området.

Medlemmar

Värnamo Företagareförening har i dagsläget 172 medlemsföretag. I vårt medlemsregister finns både mindre och större företag och vi har representanter från ett stort antal branscher:

Genom att vara medlem i VFF - Värnamo Företagareförening kan företag erhålla olika sorters stöd om behov finns och vi hjälper även företagen inom områden som:

Vi främjar företagande

Vi arbetar aktivt för utveckling och nyetablering av företag inom regionen.

Vi bedriver näringspolitisk verksamhet för att förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling.

Vi är remissorgan till Värnamo kommun och andra inom näringslivets verksamma myndigheter.

Vi delar ut stipendier och jobbar medutbildningsfrågor som berör våra medlemsföretag.

Hur kan vi göra en bra affär?

För en medlemsavgift om 100 SEK och en serviceavgift om 700 SEK per år får du bl a möjlighet att besöka våra månatliga frukostmöten. Du bidrar även genom i ditt medlemskap till att föreningen kan stötta olika näringslivs- och entreprenörsprojekt.

Värnamo Företagareförening

Värnamo Företagareförening är en oberoende näringspolitisk organisation med en ideellt arbetande styrelse. Föreningen är medstiftare i stiftelsen Forum Finnveden och Bergwallska stiftelsen. Du bidrar även genom i ditt medlemskap till att föreningen kan stötta olika näringslivs- och entreprenörsprojekt.

Styrelsen - vilka är vi?

Ordförande:

Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Styrelsemöte infaller en gång per kvartal och lunchmöte en gång i månaden. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare

Programförklaring

Aktivt arbeta för att medlemsföretagen utvecklas inom områden som: utbildning, internationalisering, it, ledarskap, design och produktutveckling

- Utbildningsfrågor
- Förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling.
- Remissorgan till Värnamo Kommun
- Utveckling och ökad sysselsättning
- Delta i samhällsarbetet

Historik

VFF har sitt ursprung i Värnamo Hantverks- och Industriförening som grundades 1912. Nuvarande VFF är ett resultat av en sammanslagning av Värnamo Hantverks- och Industriförening och Värnamo Industriförening.

Kontakta oss

Maila oss gärna på info@varnamoff.se om du har frågor om VFF eller fyll i formuläret:

Du bidrar även genom i ditt medlemskap till att föreningen kan stötta olika näringslivs- och entreprenörsprojekt.