Kalender

Tillsammans med våra systerföreningar bjuder vi in medlemmar och gäster till event som händer i Värnamo kommun. 

https://gnosjo.se/naringsliv-och-arbete/starta-och-driva-foretag/natverk-och-samarbeten/besoksnaringstraff-4-oktober;jsessionid=8CA014A6C347F4BE8753BE754C6B4A9A?sv.url=12.36ffdc6d189e03299e3597d&state=create#svid12_36ffdc6d189e03299e3597d
04 oktober
Besöksnäringsträff i GGVV
https://ui.ungpd.com/Events/84400d76-bdce-4581-a230-763b37aeb618
05 oktober
Rundtur för pendlare & nyanställda
https://ui.ungpd.com/Events/f12acbc2-e5ae-49ec-a1e4-02f539cad3c9
06 oktober
Frukostmöte 6 oktober
https://www.styrelseakademien.se/aktiviteter/seminariumwebbinarium/seminarium-webbinarium?occasion=9b66d41d-3717-ee11-8f6d-0022489fd482
09 oktober
Företagsutveckling med externa investerare
https://affarssystem.nu/agenda-2022-10-11/
10 oktober
Scanias förbättringsresa mot logistik i världsklass med Leif Östling
https://sciencepark-jonkoping.confetti.events/kundupplevelse-salj-jonagallneby
11 oktober
Kundupplevelse & sälj
https://varnamonaringsliv.se/wp-content/uploads/2023/09/inbjudan-utbildning-samverkan-med-offentlig-sektor-pdf.pdf
11 oktober
Utbildning om samverkan med offentlig sektor
https://ui.ungpd.com/Events/76a4bef9-761e-4fde-aee3-f9570a4b72c6
12 oktober
After Work
https://event.bonniernews.se/meet-bonnier-ggvv-omai/
13 oktober
Meet Bonnier: AI webinar
https://www.varnamo.se/fabriksrundan
14 oktober
Fabriksrundan
https://utveckling.rjl.se/kalendarium/branschforum-livsmedel-med-fokus-pa-kompetensforsorjning/
17 oktober
Branschforum livsmedel –tema kompetensförsörjning
https://ui.ungpd.com/Events/6d13c0fd-a1d4-44a1-9759-ea8bb2ff6998
19 oktober
Bygglovsfrukost
https://event.bonniernews.se/meet-bonnier-ggvv-omai/
26 oktober
Meet Bonnier: AI webinar
https://ui.ungpd.com/Events/734c55d6-c048-448f-ad47-44742f77069b
03 november
Frukostmöte 3 november
https://www.styrelseakademien.se/utbildningar/ratt-fokus-i-styrelsearbetet-sme?occasion=07e0ee5b-fde7-ed11-a7c6-0022489c26a5#praktisk-information
14 november
Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME
https://ui.ungpd.com/Events/ee49bae7-0b2a-4d08-b3d4-d4966556d7f0
21 november
Frukost & samtal med Annie Lööf
https://ui.ungpd.com/Events/1673be70-00d9-4cfe-80a5-eeb02beb91a4
24 november
Hållbarhetskonferens
https://ui.ungpd.com/Events/39be8dbf-e643-4ebe-a574-e259bcefaf07
01 december
Frukostmöte 1 december
https://jobbgps.se/
12 mars
Jobb GPS 2024
https://varnamonaringslivsgala.se/
19 april
Värnamo Näringslivsgala 2024