Search

Företagsdialog

Företagsdialogerna arrangeras för att förbättra och utveckla vårt näringsliv inom Värnamo kommun.

Vi vill lyssna, vi vill hjälpa. Det vi kan göra, vill vi göra. Både i det stora och det lilla. Hör av dig till oss om du vill vara med och påverka.

1. Enkät

En enkät skickas ut till företagen inom ett specifik geografiskt område. 

2. Samla enkätsvar

Vi samlar ihop enkätsvaren och kategoriserar dem. Detta gör vi tillsammans med Utvecklingsavdelningen på Värnamo kommun. Utvecklingsavdelningen tar enkätsvaret till berörd tjänsteperson eller politiker som förbereder svaret till Företagsdialogen och deltar på mötet.

3. Dialog tillsammans med politiker och tjänstepersoner

Dialogen utgår från sammanställningen av svaren på enkäten. Värnamo Näringslivs personal och representanter från Värnamo kommuns organisation medverkar under dialogen.

Dialogen är öppen, det är högt i tak där vi arbetar för att Värnamo kommuns näringsliv ska ha en gemensam lagtröja och vara stolta ambassadörer. Det finns en moderator och sekreterare vid genomförandet. Mötet ska leda till aktiviteter och att det blir verkstad. Övergripande ansvar har Värnamo Näringsliv.

4. Aktivitetsplan och referensgrupper

Arrangören arrangerar så att vi får fram aktiviteter och engagera de närvarande till att sitta med i referensgrupper vid behov. En kontaktperson från antingen Värnamo näringsliv eller Värnamo kommun finns för varje aktivitet för att driva på.

5. Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning sker för de aktiviteter som ska genomföras. Värnamo Näringsliv gör uppföljning och informerar alla berörda. Uppföljningen är både intern (Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun) och extern (företag och andra involverade organisationer).