Vi vill lyssna, vi vill hjälpa. Det vi kan göra, vill vi göra. Både i det stora och i det lilla.

Kommande företagsdialog

Se aktuella datum för företagsdialog

Inget evenemang hittades!

För att förbereda och skapa en bra dialog ber vi dig fylla i enkäten nedan. 

Resultat från tidigare företagsdialoger

Anteckningar från dialogen med företagstjänster, service, partihandel och transportbranschen.

Minnesanteckningar 22 september

Läs enkätsvaren i PDF-filen.

Sårbarhetsanalys Bisnode

Här ser du anteckningar från dialogen med handels- och besöksnäringen.

Minnesanteckningar 27 januari

Läs enkäten i PDF-filen.

Sårbarhetsanalys Bisnode

Här ser du tillverkningsindustrins
enkätundersökning.

Enkätundersökning

Svar från enkätundersökning

Sårbarhetsanalys Bisnode
Hur går dialogen till?

1. Enkät

En enkät skickas ut till företagen inom en specifik bransch. Frågorna kommer att vara öppna för att få in svar som inte blir styrda av frågorna.

2. Samla ihop enkätsvar

Vi samlar ihop enkätsvaren och kategoriserar dem. Detta gör vi tillsammans med Utvecklingsavdelningen. Utvecklingsavdelningen tar enkätsvaret till berörd tjänsteperson eller politiker som förbereder svaret till Företagsdialogen och deltar på mötet. Om det finns möjlighet att reda ut en ”fråga” innan dialogen och att det blir en lösning är det positivt och det informeras om på mötet.

3. Dialog tillsammans med politik och tjänstepersoner

Dialogen utgår från sammanställningen av svaren som vi visar upp pedagogiskt. Värnamo Näringslivs personal och styrelsemedlem och representanter från Värnamo kommuns organisation medverkar under dialogen.

Dialogen är öppen, det är högt i tak där vi arbetar för att Värnamo kommuns näringsliv ska ha en gemensam lagtröja och vara stolta ambassadörer. Det finns en moderator, sekreterare och tekniker vid genomförandet. Mötet ska leda till aktiviteter och att det blir verkstad. Övergripande ansvar har Värnamo Näringsliv.

4. Aktivitetsplan och referensgrupper

Arrangören arrangerar så att vi får fram aktiviteter och engagera de närvarande till att sitta med i referensgrupper. En kontaktperson från antingen Värnamo näringsliv eller Värnamo kommun finns för varje aktivitet för att driva på.

5. Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning sker för de aktiviteter som ska genomföras. Värnamo Näringsliv gör uppföljning och informerar till alla berörda. Uppföljningen är både intern (Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun) och extern (företag och andra involverade organisationer). Utvärdering bör göras efter att fört dialog inom alla branscher, förslagsvis 2023.