Sök

Om Värnamo
Näringsliv

Vi ger näring åt ditt företag.

Vi strävar efter att företagen i Värnamo kommun ska kunna utvecklas och bli mer
konkurrenskraftiga och vill bidra till ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen.

I en nära dialog med dig som medlem kan vi skräddarsy aktiviteter så att just ditt
företag känner att det finns ett värde i att vara medlem hos oss.

Vi finns för dig.

Ditt Värnamo verkar för att få nyinflyttade, invånare/locals/den enskilda värnamobon,
studenter, hemvändare och nyanställda att trivas i, utvecklas med, rota sig i och ta del av det som Värnamo kommun har att erbjuda.

Vår affärside

Värnamo Näringsliv bidrar till att göra Värnamo till en attraktiv och trygg plats att leva, bo och verka på. 

Vi erbjuder ett unikt nätverk för företag att nyttja för ökad hållbar tillväxt och utveckling. Vi finns som stöd vid företagsetablering – och inflyttarservice. 

Vår vision

Att vara en given nätverkspartner när det kommer till att leva, bo och verka i Värnamo Kommun.

Det här gör vi.

Vi arbetar för att långsiktigt påverka utvecklingen av näringslivet och för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. 

För att tillgodose detta arbetar vi med:

 

Näringslivsutveckling

Värnamo Näringsliv ska agera rådgivande i näringslivsfrågor, arbeta med långsiktig hållbar näringslivsutveckling, nyetableringar samt bidra till ökad sysselsättning. 

Företagsetablering

Värnamo Näringsliv är en stödjande part när det gäller befintlig företagsutveckling och vid nya etableringar i Värnamo kommun. Det ska vara enkelt att driva företag i Värnamo kommun. 

Ditt Värnamo inflyttarservice

Ditt Värnamo stärker kommunens attraktivitet och bidrar till att fler “hemvändare” och viktig kompetens väljer att flytta till kommunen. 

Evenemang

Värnamo Näringsliv ska på egen hand eller tillsammans med andra aktörer genomföra evenemang med hållbarhetsfokus som bidrar till att öka attraktiviteten av vår kommun. Se våra evenemang i vår evenemangskalender här.

Projekt

Värnamo Näringsliv ska på egen hand eller tillsammans med andra aktörer genomföra projekt med hållbarhetsfokus som bidrar till att öka attraktiviteten av vår kommun. (Se våra egna projekt och i partnerskap med andra aktörer i figuren nedan).

Agenda 2023

Utvalda mål från Agenda 2030 genomsyrar Värnamo Näringslivs insatsområden.

Våra projekt