Om Värnamo Näringsliv AB

Vi ger näring åt ditt företag

Värnamo Näringsliv AB

Vi på Värnamo Näringsliv jobbar för att Du som medlem skall få största möjliga nytta av att vara medlem hos oss. Vi strävar efter att företagen i Värnamo kommun skall kunna utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga, och vill bidra till ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen. I en nära dialog med dig som medlem kan vi skräddarsy aktiviteter så att just ditt företag känner att det finns ett värde i att vara medlem hos oss.

Vår affärsidé

Erbjuda ett unikt nätverk för företag att nyttja för ökad hållbar tillväxt & utveckling, samt bidra till att göra Värnamo till en attraktiv & trygg plats att leva, bo & verka på.

Detta genom att erbjuda attraktiva forum för nätverkande, inspiration, utveckling & rådgivning samt företagsetablering- & inflyttarservice.

Vår vision

Att vara en given nätverkspartner som arbetar för långsiktig hållbar tillväxt, ökad attraktivitet & framgångsrikt företagande i Värnamo kommun.

Kontakta oss

Anki Hansson

Anki Hansson

Adam Svensson

Adam Svensson

Anna Sandqvist

Anna Sandqvist

Angelica svensson

Följ oss


Det här gör vi

 

Vi arbetar för att långsiktigt påverka utvecklingen av näringslivet och för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. 

För att tillgodose detta arbetar vi med:

Värnamo Näringsliv ska agera rådgivande i näringslivsfrågor, arbeta med långsiktig hållbar näringslivsutveckling, nyetableringar samt bidra till ökad sysselsättning. 

Värnamo Näringsliv är en stödjande part när det gäller befintlig företagsutveckling och vid nya etableringar i Värnamo kommun. Det ska vara enkelt att driva företag i Värnamo kommun. 

Ditt Värnamo stärker kommunens attraktivitet och bidrar till att fler “hemvändare” och viktig kompetens väljer att flytta till kommunen. 

Värnamo Näringsliv ska på egen hand eller tillsammans med andra aktörer genomföra evenemang med hållbarhetsfokus som bidrar till att öka attraktiviteten av vår kommun. Se våra evenemang i vår evenemangskalender här.  

Värnamo Näringsliv ska på egen hand eller tillsammans med andra aktörer genomföra projekt med hållbarhetsfokus som bidrar till att öka attraktiviteten av vår kommun. (Se våra egna projekt och i partnerskap med andra aktörer i figuren nedan).

Utvalda mål från Agenda 2030 genomsyrar Värnamo Näringslivs insatsområden. 

Våra projekt
- Egna & i partnerskap

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.