Om Värnamo Näringsliv AB

Vi ger näring åt ditt företag

Värnamo Näringsliv AB

Vi på Värnamo Näringsliv jobbar för att Du som medlem skall få största möjliga nytta av att vara medlem hos oss. Vi strävar efter att företagen i Värnamo kommun skall kunna utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga, och vill bidra till ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen. I en nära dialog med dig som medlem kan vi skräddarsy aktiviteter så att just ditt företag känner att det finns ett värde i att vara medlem hos oss.

Vårt mål

är att Värnamo skall vara en attraktiv kommun att driva företag, bo, besöka och arbeta i.

Våra medel

är engagerade medarbetare som är lyhörda och ständigt på spaning efter nya möjligheter. Dessutom bygger vi vår verksamhet på en nära dialog och ett tätt samarbete mellan företagen, kommunen och andra aktörer som tillför Värnamo värdeskapande tjänster.

Vårt strategi

är att öppna dörrar och skapa mötesplatser för dig som företagare, arbetstagare och invånare i Värnamo.

Kontakta oss

Anki Hansson

Anki Hansson

Mobil/sms: 072-453 45 25
Direkt: 0370-30 24 55
E-post: anki@varnamonaringsliv.se

Adam Svensson

Adam Svensson

Mobil/sms: 076-322 65 91
Direkt: 0370-30 24 57
E-post: adam@varnamonaringsliv.se

Anna Sandqvist

Anna Sandqvist

Mobil/sms: 076-539 94 56
Direkt: 0370-30 24 56
E-post: anna@varnamonaringsliv.se

Alva Sandberg

ALVA SANDBERG

Mobil/sms: 076-49 29 701
Direkt: 0370-30 24 58
E-post: alva@varnamonaringsliv.se

Följ oss

Det här gör vi

Vi arbetar för att långsiktigt påverka utvecklingen av näringslivet och för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. För att tillgodose detta arbetar vi med:

1
företagsbesök/år
1
Företag i kommunen
1
Lokala näringslivsföreingar
1
FÖRETAG I INKUBATOR, FÖRETAGSFABRIKEN

Vår affärsidé

Värnamo Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som skall stimulera tillväxten i regionen genom:

• Kompetens- och utvecklingsprojekt för näringslivet
• Aktivt arbete med nyföretagande
• Marknadsföring av Värnamoregionen
• Samverkan mellan privat näringsliv och offentlig verksamhet