Loading
 • Vi ger näring åt ditt företag
  Värnamo Näringsliv

  Vi ger näring åt ditt företag

  Kontakta oss redan idag, det lönar sig!

 • Vårt mål
  Värnamo Näringsliv

  Vårt mål

  Värnamo skall vara en attraktiv kommun att driva företag, bo, besöka & arbeta i.

OM OSS

Vi ger näring åt ditt företag

Vi på Värnamo Näringsliv jobbar för att Du som medlem skall få största
möjliga nytta av att vara medlem hos oss. Vi strävar efter att företagen
i Värnamo kommun skall kunna utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga,
och vill bidra till ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen. I en
nära dialog med dig som medlem kan vi skräddarsy aktiviteter så att just
ditt företag känner att det finns ett värde i att vara medlem hos oss.

MEDLEMAR

FÖRETAG I KOMMUNEN

LOKALA NÄRINGSLIVSFÖRENINGAR

FÖRETAG I INKUBATOR, FÖRETAGSFABRIKEN

Vår affärsidé

Värnamo Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som skall stimulera tillväxten i regionen genom:

• Kompetens- och utvecklingsprojekt för näringslivet
• Aktivt arbete med nyföretagande
• Marknadsföring av Värnamoregionen
• Samverkan mellan privat näringsliv och offentlig verksamhet
• Utveckling av besöksnäringen och Värnamo som turistmål

Vårt mål

är att Värnamo skall vara en attraktiv kommun att driva företag, bo,
besöka och arbeta i.

Vår strategi

är att öppna dörrar och skapa mötesplatser för dig som företagare, arbetstagare och invånare i Värnamo.

Våra medel

är välutbildade, engagerade medarbetare som är lyhörda och ständigt på spaning efter nya möjligheter. Dessutom bygger vi vår verksamhet på en nära dialog och ett tätt samarbete mellan företagen, kommunen och andra aktörer som tillför Värnamo värdeskapande tjänster.

Det här gör vi

Vi arbetar för att långsiktigt påverka utvecklingen av näringslivet och för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. För att tillgodose detta arbetar vi med:

• Samverkan med andra organisationer och företag
• Kompetensutveckling och utbildningsinsatser
• Nyföretagande
• Nyetableringar
• Inkubator för nystartade företag
• Idé- och innovationsstöd
• Destinationsutveckling
• Drift av turistbyrå
• Kompetensförsörjning
• Nätverk för nyinflyttade
• Karriärutveckling
• Designutveckling
• Ungt företagande

Bli medlem

Välkommen som medlem i Värnamo Näringsliv och var med att prägla vårt arbete och skapa framtiden. Läs mer på sidan bli medlem.

VI PÅ VÄRNAMO NÄRINGSLIV

Kontakta oss

Anki Hansson
Näringslivschef
Adam Svensson
Affärscoach, Projektledare, Ditt Värnamo
Hanna Linell
Kommunikationsansvarig