Search

Information från Värnamo kommun

Här samlas viktig information från Värnamo kommun som kan vara nyttig för dig som företagare att vara informerad om som företagare.

Företagslotsen

Företagslotsen finns till för att skapa en enkel väg när du eller ditt företag vill ta kontakt med kommunen. Företagslotsen ger dig snabb vägledning och samordnar dina kontakter. 

 

Brottsförebyggande arbete

Ta del av Värnamo kommun och Polisens brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten i Värnamo. I slutet av varje månad publiceras en ny lägesbild av det brottsförebyggande arbetet över Värnamo stad.

Vill du veta mer om det brottsförebyggande arbetet? 

Lediga bostadstomter

Vi har lediga tomter i de flesta av våra tätorter. Vi presenterar lediga tomter på en interaktiv karta. Här kan du på ett enkelt sätt bland annat se tomtens läge, area och pris. 

Lediga industritomter

Värnamo kommun jobbar enligt principen att göra det så enkelt som möjligt för intressenter att etablera sig med sin verksamhet i kommunen. Vår företagslots vägleder intressenten genom hela etableringsprocessen i samarbete med mark- och exploateringsavdelningen. 

Vision 2035

Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.