Sök
bruksbalken
Bruksbalken

Ett företag med rötter från 1600-talet

Bruksbalken är ett helägt dotterbolag till AB Hörle Bruk. Verksamheten bedrivs i Hörle, Värnamo och har sina rötter i en järnbruks- och sågverksrörelse från 1600-talet. Från att ha varit en traditionell sågverksrörelse ändrades inriktningen i slutet av 1980-talet mot vidareförädlade träprodukter.

Tack för att vi fick höra om er verksamhet!

Snabbfakta

Vill du att vi
besöker ditt företag?