Sök
120A6E98-9010-4E3F-AE1F-9EDDD542C819-96790-00002CF10B87228E

Samtal om upphandlingar

Under en eftermiddag på Gummifabriken gick Företagarna och Värnamo kommun igenom hur lokala företag kan göra affärer med kommunen.

Under gårdagen arrangerade Värnamo Näringsliv, tillsammans med Värnamo kommun och Företagarna, ett viktigt samtal om upphandlingar. Detta samtal fokuserade på hur företag kan göra upphandlingar med kommunen och vilka lagar och regler som gäller. Totalt var det 22 representanter från företag, kommun, företagarna och näringsliv på plats som förde en dialog kring frågan.

Under mötet diskuterades konkurrensutsättning och hur företag kan navigera i upphandlingslagarna, som bygger på EU-regler. Inköpsenheten i Värnamo, som spelar en viktig roll i upphandlingsprocessen med över 4000 leverantörer i sitt register, delade med sig av erfarenheter kring inköp och information om annonsering av upphandlingar och vart företagen kan hitta dessa.

Tack alla deltagare för en informativ eftermiddag där vi förhoppningsvis gjort några företagare klokare när det kommer till att göra affärer med kommunen.