Search
IMG_2921

Ahmad & Feras

Från idé till framgång i norden

För två år sedan korsades vägarna för Ahmad och Feras, och tillsammans grundade de Montörman Sweden AB. Deras företag, som specialiserar sig på montering av lagersystem såsom däckhotell, pallställ, hyllställ och entresolplan, har vuxit från en enkel idé till en framgångsrik verksamhet.

 

I början stod Ahmad och Feras inför många utmaningar, bland annat att förstå regler och hantera pappersarbete. De fick värdefull hjälp med att navigera i affärsvärlden, inklusive råd om skillnaden mellan att driva ett aktiebolag och en enskild firma. "Det har hjälpt mycket med sådana saker," säger de.

 

Att hitta kunder var en utmaning i början, men med tiden blev det lättare. Idag arbetar Montörman inte bara i Sverige, utan har expanderat sin verksamhet till Danmark, Norge och snart även Tyskland. "Det är lättare när man kommer i gång," reflekterar de över sin tillväxt.

 

Feras och Ahmad betonar vikten av att ha bra idéer, kontakter och en stark vilja att lyckas. "Bara gör det," säger de om att starta eget företag. Och deras hårt arbete har lönat sig. "Målet har gått bra. Det är mer än vad vi hade tänkt," säger de med stolthet.

 

Montörman Sweden AB är ett lysande exempel på hur ambition, hårt arbete och rätt inställning kan förvandla en dröm till verklighet. Ahmad och Feras resa från att starta ett företag till att bli framgångsrika entreprenörer är en inspirationskälla för alla som drömmer om att förverkliga sina egna affärsidéer.