Sök
rman
Cecilia och Peter

Företag med expertis på komplexa rörkonstruktioner

När Värnamo Näringsliv besöker PVI R-Man på Expovägen i Värnamo får vi träffa Cecilia Barkman, som kom till företaget våren 2018, har en viktig roll med fokus på ekonomi, HR och ledningsfrågor, medan Peter Bossius har varit en del av företaget sedan december 1993 och nu är VD.

 

Historiskt sett startade R-Man 1980 och 1981 förvärvades den fastighet där de fortfarande är verksamma idag. Företaget har haft olika ägare genom åren, men sedan 2017 ägs de av PVI (Per Vannersjö Industri), en Västeråsbo som har tre koncerner där R-Man är en del. De anställda är överlag nöjda med detta ägarskap.

 

Inom hela PVI-koncernen finns totalt 1940 anställda fördelat över 38 bolag. Inom själva PVI R-Man i Värnamo finns 42 anställda som arbetar med rör och rörformning i olika former, inklusive svetsning, mekaniserad, robotiserad och manuell. De tillverkar även produkter som används i värmepumpsindustrin. Deras kunder inkluderar bland andra Volvo, Scania och Volkswagen.

 

PVI R-Man är inne i en intensiv period av hållbarhetsarbete, med medarbetarseminarier var sjätte månad och ett utbildningsprogram kallat Green Goat. De uppmuntrar sina anställda att vara aktiva deltagare i företagets utveckling och låter dem påverka sitt arbete. Framtiden ser företaget med försiktig optimism. En av deras utmaningar är att rekrytera och behålla kompetent personal, eftersom det tar tid att utbilda och integrera nya medarbetare. Lyckligtvis har de en låg personalomsättning, vilket är en tillgång i denna process.

 

Tack för att vi fick besöka er på PVI R-Man.

Snabbfakta

Vill du att vi
besöker ditt företag?