Företagsklimatet i Värnamo kommun

28 september 2022

I dag släppte Svensk Näringsliv resultatet av sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet hos Sveriges 290 kommuner. Värnamo kommun är starkt även om vi backar i den senaste rankingen av företagsklimatet. Vi ligger nu på placering 80 (av 290 kommuner). Förra året låg vi på placering 76.
114 företagare har svarat på enkäten och av dem tycker 63,2 procent att företagsklimatet är bra i Värnamo kommun. 

De problem som företagen upplever är bland annat tillgång till kompetens. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är något som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Enligt Svenskt Näringsliv är den största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. 

-Kompetensfrågan är den fråga som fått lägst ranking under flera år i undersökningen. Vi är väl medvetna om utmaningen och jobbar sedan länge tätt tillsammans med Campus Värnamo. Samarbetet syftar till att ta fram utbildningar som möter upp kompetensbehovet hos företagen. Vi anordnar även företagsdialoger tillsammans med företagare, politiker och tjänstepersoner i Värnamo kommun. Dialogerna ska stärka näringslivet och företagsklimatet i kommunen. Vi jobbar även med Ditt Värnamo, en inflyttarlotstjänst som ser till att personer som flyttar till vår kommun snabbt rotar sig här, säger näringslivschefen, Anki Hansson. 

Företagarna som har svarat på enkäten är också kritiska till mobil- och bredbandsnätet i kommunen. 

Företagarna upplever att den kommunala servicen har blivit bättre under det senaste året vilket har en stor betydelse för företagens etablering och expansion. 
-Vi har under flera år arbetat aktivt med att vara lyhörda mot företagen och på så sätt kunnat förbättra den kommunala servicen till företagen, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande – Och vi ser i kommunen hur många företag valt att etablera sig här de senaste åren.

I rankingen där kommuner placeras i olika grupper baserat på SKL:s kommunindelning hamnar Värnamo på nionde plats av totalt 29 kommuner. Värnamo kommun är i gruppen Mindre stad/tätort – kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. Läs mer om kommungruppsindelningen här.

I Jönköpings län ligger vi på en åttonde plats av länets 13 kommuner. Läs hela rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner här.

Om rankingen
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I år har enkäten uppdaterats genom att några frågor bytts ut och några har omformulerats. All information kring undersökningen finns på www.foretagklimat.se. Där finns också den kompletta rankinglistan för Sveriges alla 290 kommuner och alla enkätsvar som rankingen bygger på. 

Ledig tjänst hos oss
Läs mer nedan

Information med anledning av kriget i Ukraina.

På Svenskt Näringlivs hemsida samlas information och länkar till andra relevanta externa aktörer med anledning av kriget i Ukraina. Klicka dig vidare nedan och ta del av aktuell information.