Search
IMG_9326

Bygglovsfrukost på Gummifabriken

Under morgonen ägde den första bygglovsdialogen mellan företagare och Värnamo kommun rum på Gummifabriken i Värnamo.

Under morgonens bygglovsfrukost samlades ett 20-tal företagare för en givande dialog med Värnamo kommuns bygglovshandläggare och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Den nära interaktionen under mötet möjliggjorde en konstruktiv diskussion om förbättringar i bygglovsprocessen, med fokus på närmare kontakt och tidig dialog. Deltagarna betonade vikten av det personliga mötet och utbytte tankar om hur man kan effektivisera och snabba upp bygglovsansökningar. En inspirerande morgon med en öppen och givande dialog mellan företagare och bygglovsexperter.