Sök
IMG_8769

Företagsdialog på Silkesvägen/Vita rör

Under tisdagsmorgonen ägde den första företagsdialogen rum på Silkesvägen/Vita rör.

Under tisdagsmorgonen ägde den första företagsdialogen på Silkesvägen/Vita rör i Värnamo. Gjuteriteknik delade generöst med sig av sina lokaler när ett 20-tal företagare deltog för att diskutera frågor om att driva företag i kommunen tillsammans med kommunledningen i Värnamo. Viktiga frågor som togs upp under dialogen var bland annat näringslivsklimatet i Värnamo, kompetensförsörjning, kollektivtrafik och kontakten med kommunen. Kommunledningen fick förklara hur processerna såg ut hos dem, vad som kan påverka att vissa beslut tar längre tid och vad företagarna själva kunde göra för att effektivisera processen vid te.x. bygglovsansökan. Sammanfattningsvis var det är bra dialog där företagare så väl som kommunrepresentanter fick komma till tals under goda former för att öka förståelsen och samarbetet mellan näringslivet och kommunen. Det tydliga engagemanget från både företagare och kommunledning visar på viljan att tillsammans skapa en positiv och framgångsrik företagsmiljö i Värnamo.