Sök
IMG_0063

DB Schenker satsar på fossilfria transporter

DB Schenker tar kliv i hållbarhet mot en fossilfri transportlösning

DB Schenker, en ledande aktör inom logistikbranschen, har tagit ett betydande steg mot hållbarhet genom att introducera sin första helt eldrivna bil för paketdistribution i Värnamo. Detta initiativ drivs av DB Schenker själva, med en stark efterfrågan från kunder som nu även inkluderar hållbarhet som en viktig faktor.

 

Schenker Åkeri jobbar också aktivt med hållbarhet. Under 2023 har Schenker Åkeri driftsatt runt 30 elpaketbilar ute på distrikten runt om i Sverige. Bland annat Schenker Åkeri i Värnamo som nyligen förvärvat sin första helt eldrivna paketbil för att möta de växande kraven från kunderna. Nästa år planerar åkeriet att införa en andra generationens paketbil i Värnamo, med längre räckvidd. Den nuvarande paketbilen klarar upp till 12 mil på en laddning och kommer att användas för citydistribution.

 

Förutom paketdistribution tar DB Schenker även ett helhetsgrepp om hållbarhet inom andra kategorier av transporter. Inom inhämtning och distribution av pallat gods i närområdet har de redan tagit i bruk eldrivna fordon. Dessutom har DB Schenkers samarbetsåkeri, Västbo Transport AB, förvärvat både en 100% eldriven lastbil samt en 100% biogasdriven lastbil. Dessa åtgärder visar DB Schenkers engagemang i att vara i framkant när det gäller att minska klimatpåverkan och att erbjuda hållbara transportlösningar.

 

Jan Björkman från DB Schenker betonar vikten av att ta dessa första steg mot hållbarhet och att visa vägen för framtida utveckling. Med sex paketbilar i Värnamo idag, varav en är helt eldriven för citydistribution, ser de fram emot att fortsätta utöka sin flotta av hållbara fordon. De planerar att introducera paketbilar med längre räckvidd på 20-25 mil för att möta behoven hos en växande och medveten kundbas.

 

DB Schenker är fast beslutna att fortsätta att vara en ledare inom hållbara transportlösningar. Genom att kombinera effektiva logistiklösningar med minskad klimatpåverkan är de redo att möta framtidens behov.