Search
Elkostnadsstöd

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Från den 6 mars kan du som har ett elintensivt företag ansöka om elkostnadsstöd. Totalt finns 2,4 miljarder kronor att söka under 2023.

Från den 6 mars kan du som har ett elintensivt företag ansöka om elkostnadsstöd. Totalt finns 2,4 miljarder kronor att söka under 2023. Du kan ansöka om stöd på minst 50 000 kr och du kan få stöd upp till 2 miljoner euro. Perioden du kan söka stöd för är oktober-december 2022.

Vem kan ansöka om elkostnadsstöd?

Stödet riktar sig till elintensiva företag i hela Sverige. För att räknas som elintensiv ska ditt företag ha en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

För att vara berättigad till stöd behöver du också:

• Ha genomfört eller planerat att genomföra åtgärder för att energieffektivisera under det kommande året.

• Ha elkostnader för stödperioden (okt-dec 2022) som överstiger en och en halv gånger ditt företags genomsnittspris under 2021.

Hur ansöker jag om elkostnadsstöd?

Du ansöker om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten. Du kan ansöka mellan den 6 mars och den 17 april. Ansökningarna handläggs i kronologisk ordning, se till att förbereda det du kan i din ansökan redan nu. Från den 28 februari är det möjligt att med hjälp av bank-id logga in hos Energimyndigheten för att få tillgång till e-tjänsterna som du behöver för att ansöka.Stödet betalas ut 7 dagar efter beviljad ansökan.

Stöd och hjälp

Från och med den 6 mars när ansökan öppnar finns en support att ringa. Den bemannas av personal från Sveriges regionala energikontor.

Hos Energimyndigheten hittar du ett beräkningsverktyg för att kunna räkna ut hur mycket stöd just ditt företag kan få. Här hittar du Beräkningsverktyget

All information om elkostnadsstödet och hur ansökan går till hittar du här

Behöver du hjälp med energieffektiviseringsåtgärder?

Vi hjälper dig gärna, boka in oss på ett företagsbesök.