Sök
DSCF0042
Berber De Jong, säkerhetssamordnare

Företagsdialog i centrala Värnamo

Idag bjöd Värnamo Näringsliv i samarbete med Värnamo kommun in till Företagsdialog på Best Western i Värnamo. Syftet med mötet var att aktivt bidra till att stärka det lokala näringslivet och att skapa ett mer gynnsamt företagsklimat inom kommunen.

Under mötet diskuterade vi brottsförebyggande åtgärder som ökad polisnärvaro, trygghetsvandringar, sanering av klotter och förbättrad belysning. Vikten av näringslivssamverkan och grannsamverkan som nyckeln till ett tryggare och mer inkluderande Värnamo betonades också.

Vi lyfte fram serviceförbättringar som snabbare återkoppling från kommunens kontaktcenter och nya initiativ som "Låna en upphandlare" och möjligheten att boka rådgivning via Teams för bygglov. Viktiga stadsutvecklingsprojekt som syftar till att förbättra tillgänglighet och skapa fler ytor för aktiviteter, samt adressera parkeringsfrågor och externhandel för att gynna centrumkärnan, diskuterades också.

Vi är tacksamma för alla insikter och förslag som delades under mötet. Det är genom samarbete och öppen dialog vi kan bygga ett starkare och mer livfullt Värnamo för alla.