Sök
IMG_4802

Företagsklimatet i Värnamo kommun 2023

Näringslivet i Värnamo skapar välfärd

Under måndagen genomfördes en dialog kring företagsklimatet i Värnamo kommun 2023. Dialogen baserades på de svar som inkommit från Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. På plats var Anna Gillek från Svenskt Näringsliv, kommunledningen i Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv och representanter från företag i Värnamo kommun.

 

Svenskt Näringslivs enkätundersökning hade 94 antal svaranden från kommunen där de flesta svarande arbetar inom industrin. Trots att Värnamos siffror sjunkit något sedan föregående år så har de ökat på flera punkter och Värnamo ligger fortfarande över Sverigesnittet. Företagen i Värnamo kommun sysselsätter hela 11 514 personer, vilket motsvarar 3,4 miljarder i skatteintäkter.

 

En av de mest omdiskuterade frågorna under mötet var kompetensförsörjningen. Företagen tycker det är svårt att hitta bra kompetens och att utbildningar inte matchar kompetensbehovet. Även brottsligheten i kommunen diskuterades och pilotprojektet med företagssamverkan i Lanna/Bredaryd lyftes.

 

Företagarna och kommunen var överens under mötet om att de behövde få bättre förståelse för varandras arbetssituationer. De behöver bygga trygga relationer, ha personlig kontakt och delta under dialoger där viktiga frågor lyfts upp till ytan. Engagemanget från just företagen är dåligt under dialoger och behöver bli bättre. Kommunen behöver i sin tur behöver bli bättre på att förklara sin verksamhet, olika lagstiftningar och termer så att företagen förstår vad de innebär och på vis minska konflikt och oförståelse.

 

Avslutningsvis informerade Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, att kommunen bland annat beslutat att de ska säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer samt att de ska konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag.

 

 

Vi tackar för alla deltagare under dialogen för ett bra samtal och för att ni bidrog med nya synvinklar på frågor. Vi är otroligt glada över att se att företagen i Värnamo skapar välfärd och sysselsätter så många människor.